Sa.Ga Makai Tôshi / Final Fantasy Legends

Sa.Ga Makai Tôshi JPN

Final Fantasy Legend (the) USA (00811)

Final Fantasy Legend (the) USA (10217)

Final Fantasy Legend (the) USA-1 (981102)

Final Fantasy Legend (the) USA-2 (000904)