Mortal Kombat

Mortal Kombat AUS

Mortal Kombat BRA (No code appears)

Mortal Kombat ESP

Mortal Kombat FAH (30712)

Mortal Kombat FAH-1 (30809)

Mortal Kombat FAH-2 (30927)

Mortal Kombat FAH-2 (960510)

Mortal Kombat FAH-3 (960624)

Mortal Kombat FAH-3 (961216)

Mortal Kombat JPN (No code appears)

Mortal Kombat NOE (30713)

Mortal Kombat NOE-2 (30921)

Mortal Kombat NOE-3 (50921)

Mortal Kombat UKV

Mortal Kombat UKV-2 (30927)

Mortal Kombat USA (30708)

Mortal Kombat USA (40121)